Arbetsdomstolen om retroaktiv lön till vikarie

En lärare i Umeå har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar.När arbetsgivaren ger henne besked i juni 2011 att hon inte skulle få ytterligare förlängning på sitt vikariat reagerade den anställde. Dels stämde hon skolan, dels skaffade hon sig en annan anställning.

     

den 3 juni 2015

Tvisten gällde om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Tvisten gällde även om arbetsgivaren har skiljt läraren från hennes anställning eller om läraren frivilligt frånträtt anställningen.

Tvisten hamnade först i Umeå tingsrätt, som gav läraren rätt. Domen överklagades till Arbetsdomstolen som nu också ger läraren rätt.

Lärarvikarien tilldöms nu 265 000 kronor i retroaktiv lön och skadestånd, efter en vägledande dom i Arbetsdomstolen. Läraren fick inte en fast tjänst, fast hon hade vikarierat på samma skola i flera år. Arbetsdomstolen ger också läraren rätt till ekonomisk kompensation för den lön hon som vikarie gått miste om under skolloven.

Den springande punkten i detta mål är att kvinnan vikarierat på samma skola i flera år från 2006 till 2011 och ändå inte fått tillsvidareanställning.

Enligt LAS 5§ gäller att om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Arbetsdomstolen fastslog att hon hade varit anställd som vikarie i två år sedan 2009 och att då övergick hennes vikarieanställning till en tillsvidareanställning. Vidare ansåg arbetsdomstolen att hon skiljts från sin anställning utan att det funnits skäl för avskedande eller uppsägning.

Domen anses få betydelse inte bara för skolområdet utan för liknande förhållanden på hela arbetsmarknaden.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/26-15.pdf