456 kollektivavtal ska omförhandlas nästa år

Inte mindre än 456 av de över 600 kollektivavtalen som finns på den svenska arbetsmarknaden ska omförhandlas i nästa års avtalsrörelse.

     

den 8 oktober 2015

Majoriteten av avtalen löper ut den siste mars 2016. Knappt 2,9 miljoner anställda inom den privata och offentliga sektorn berörs. På den privata sidan går mer än 300 avtal ut som omfattar cirka 1,7 miljoner medarbetare.

Enligt tidplanen ska parternas kravlistor spikas under hösten.

I december möts sedan sju fackförbund och tolv arbetsgivarförbund inom industrin för att visa korten. De verkliga förhandlingarna inleds först en bit in i januari nästa år. I slutet av februari höjs sedan temperaturen i förhandlingarna. Syftet är att nya avtal ska bli klara innan de gamla löper ut och fredsplikten upphör.


Källa: http://avtal2016.se/media/1152/infor-avtal2016.pdf